Tutkimus: Näin yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia

Tutkimus: Näin yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia

OSG:llä haluttiin selvittää suomalaisten yritysten digitaalisen markkinoinnin tilaa. Teettämämme kyselytutkimuksen mukaan keskikokoisten yritysten (liikevaihto 5–50 milj. €) panostukset digitaaliseen markkinointiin olivat edelleen melko alkutekijöissä.

 

Yrityksen on tunnettava kohderyhmänsä. Haluamme elää niin kuin opetamme, joten lähdimme selvittämään suomalaisten yritysten digitaalisen markkinoinnin tilaa, tavoitteita ja tuloksia kyselytutkimuksen avulla.

 

Kärjessä sähköpostimarkkinointi

 

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten keskisuurten yritysten digitaalisen markkinoinnin aktiivinen hyödyntäminen on edelleen verrattain matalalla tasolla (ka. 2,7) asteikolla 1–5 (1=erittäin huono potentiaalin hyödyntäminen, 5=suuri potentiaalin hyödyntäminen). Sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen nousi vastaajien kesken yllättävän suosituksi (3,7), kun taas paljon puhuttua markkinoinnin automaatiota hyödynnetään Suomessa vielä odottamattoman vähän (1,6). Vastaajien mukaan tuloksellisimmat digitaalisen markkinoinnin kanavat ovat olleet hakukonemarkkinointi (SEM) ja sähköpostimarkkinointi.

 

Investoinnit ja ulkoistaminen

 

Yli puolet (53 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoivat panostavansa suurimmat investointinsa sosiaalisen median mainontaan, SEM:iin ja sisältömarkkinointiin. Näistä herkimmin ulkoistetaan SEM ja sisältömarkkinointi. Muita ulkoistettavia digimarkkinoinnin osa-alueita ovat analytiikka ja markkinoinnin automaatio. Sosiaalisen media mainontaa tehdään edelleen sinnikkäästi omatoimisesti, kun toisaalta sosiaalisen median mainonnan ulkoistaneet yritykset olivat erittäin tyytyväisiä (4,1) kumppaniensa toimintaan. Sisältömarkkinoinnin ulkoistamisen selittäviä tekijöitä ovat todennäköisesti copywriting-näkökulman ja tarinankerrontataidon tarve –  SEM, analytiikka ja markkinoinnin automaatio vaativat taas erityistä teknistä harjaantuneisuutta ja ammattitaitoa. Mainituille osa-alueille harvemmin löytyy resursseja yrityksen sisältä, joten niiden ulkoistaminen on vähintäänkin järkevä investointi.

 

Tavoitteina tunnettuus ja myynnin kasvattaminen

 

Kyselyyn osallistui yrityksiä monelta eri alalta, mutta yritysten tavoitteet olivat kuitenkin samoilla linjoilla: sosiaalisen median mainonnan ja sisältömarkkinoinnin kautta haluttiin saavuttaa tunnettuutta, hakukonemarkkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin sekä analytiikan tavoitteena oli myynnin kasvattaminen ja markkinoinnin automaation tavoitteena asiakaskontaktien keruu.

 

Tutkimuksen mukaan ne kyselyyn osallistuneet yritykset, jotka panostivat kaikkiin digitaalisen markkinoinnin osa-alueisiin, kokivat markkinoinnista olevan eniten hyötyä. Näin optimaalista tilannetta kuitenkaan harvemmin saavutetaan ilman osittaista tai kokonaista digitaalisen markkinoinnin ulkoistamista.

Digitaalisen markkinoinnin ymmärryksen tason vaikutus

 

Kyselytutkimuksen perusteella nähtiin positiivinen korrelaatio yrityksen digitaalisen markkinoinnin korkean ymmärryksen tason ja markkinoinnin automaation hankkimishalukkuuden välillä. Havaittiin myös, että mitä korkeammalla yritysten digitaalisen markkinoinnin ymmärrys on, sitä halukkaammin yritykset investoivat myös hakukonemarkkinointiin, panostavat sisältöön ja brändin hallintaan. Yritykset, jotka hyödynsivät markkinoinnin automaatiota, panostivat jatkuvasti enemmän myös sisältömarkkinointiin.

 

Digitaalinen markkinointi kiinnostaa

 

Suomalaisten keskisuurten yritysten digitaalisen markkinoinnin panostukset ovat edelleen melko matalalla tasolla, mutta selvä kiinnostus digitaalisen markkinoinnin palveluita kohtaan on herännyt. Tässä vaiheessa keskisuurten yritysten on suhteellisen helppo näkyä voimakkaasti ja dominoida kilpailijoitaan digitaalisen markkinoinnin osa-alueilla, kunhan panostukset tehdään monikanavaisesti ja digitaalisen markkinoinnin ymmärryksen taso on tarpeeksi korkealla.

 

Lisätietoja

Digitaalisen markkinoinnin puolella sinua palvelee OSG Adaptive ja kysymyksiisi vastaa mielellään Business Director Toni Lähteenoja.

Toni Lähteenoja
Business Director, OSG Adaptive
0443331019
toni.lahteenoja@osg.fi