fbpx

Viestintä

Strateginen konsultointi:

Autamme sinua löytämään toiminnastanne hyvän elämän merkityksiä. Määrittelemme sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet, viestit, keinot ja mittarit, joita soveltamalla ja toteuttamalla menestytte nyt ja tulevaisuudessa. Suunnittelemme viestintäänne myös muutostilanteiden varalle. Valmennamme ja koulutamme. Toimimme tarvittaessa ulkoistettuna viestintäosastona. Ulkoistetun viestintäosaston etuna on, että saat kustannustehokkaasti käyttöösi kaikki viestinnän erikoisalueet.

Palvelumuotoilu:

Yhdistämme vahvan viestinnän osaamisen palvelumuotoilun menetelmiin ja autamme sinua kartoittamaan ja tunnistamaan asiakkaidesi näkökulmasta tärkeimmät kehittämiskohteet. Palvelumuotoilu tarjoaa systemaattisen prosessin ja selkeät, käytännölliset kehittämismenetelmät monenlaisiin haasteisiin uusien palveluiden konseptoimisesta sisältöstrategian laatimiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Sisällöntuotanto:

OSG Viestinnällä on pitkä kokemus lehtien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hallitsemme lehden tuotannon koko prosessin ja voimme toimittaa lehden joko avaimet käteen -periaatteella tai haluamiasi osaprosesseja kuten taittoa tai toimitustyötä. Autamme yhteisöä näkymään myös verkossa: luomme sähköisiä uutiskirjeitä ja verkkolehtiä, bloggaamme ja hallitsemme yhteisöjen näkyvyyttä erilaisin keinoin myös verkossa.  Tuotamme sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin ja ylläpidämme yritysten tilejä.

Mediasuhteet:

Hyvät suhteet tiedotusvälineisiin ovat yksi yhteisön menestystekijöistä. Hyvää julkisuuskuvaa on vaikea saavuttaa ilman aktiivista yhteydenpitoa toimittajiin ja heidän tarpeidensa ymmärtämistä. Autamme pitämään aktiivisesti yhteyttä toimittajiin ja tarkastelemaan yhteisön toimintaa median näkökulmasta. Autamme tunnistamaan erilaiset vaikuttajatahot ja luomaan vuoropuheluun perustuvan viestintäsuunnitelman.

Referenssimme: