Perjantaina, 13.11.2020

Featured Snippet eli nollasijoitus hakukoneessa

Featured Snippet, SERP 0 tai nollasijoitus hakukoneessa OSG Agencyn Minna Mateerin kirjoittamana

Viime vuonna yhdeksi vuoden 2020 markkinointitrendeistä luokiteltiin  jälleen SERP (search engine result page) position zero. Termi tunnetaan myös nimillä Featured Snippet, SERP 0, haun suositeltu katkelma ja hakutulosyhteenveto.

Asia ei ole täysin uusi, ja edellisinäkin vuosina se on pitänyt paikkansa markkinointitrendien huipulla – eikä ihme. Featured Snippet orgaanisissa hakutuloksissa mahdollistaa enemmän klikkejä ja näkyvyyttä vaatimatta korkeampaa SEO-sijoitusta näyttäen katkelman sivultasi ennen ensimmäistä tulosta. Mitä siis kannattaa tietää suositellusta katkelmasta ja miten voit saavuttaa SERP 0 -sijoituksen? Entä voiko nollasijoituksesta olla jotain haittaa? Tässä artikkelissa avaan aihetta perusteellisesti.

Featured Snippet – mitä ja miksi?

Vuoteen 2014 mennessä korkein mahdollinen hakukonesijoitus oli #1. Jos sivusi sijoittuu ensimmäisenä Googlen hakutuloksissa, olet voittanut kilpailijasi. Tämä kuitenkin muuttui vuosien 2013 ja 2014 aikana, kun Google esitteli Featured Snippet -konseptin: sen tarkoituksena on antaa hakua vastaava vastaus ilman, että hakijan tarvitsee klikata hakutuloksia. Käytännössä Google siis pyrkii löytämään täsmävastauksen syötettyyn hakutermiin tai kysymykseen, ja esittää sen ennen muita orgaanisia hakutuloksia. Suositellun katkelman laskeutumissivua kutsutaan sijoituksesi 0, sillä se esitellään ennen muita orgaanisia hakutuloksia. Search Engine Landin mukaan suositellut katkelmat saavat jopa 8 % kaikkien hakujen klikeistä – siksi tätä SERP o -paikkaa kannattaa tavoitella.

Answer Box vai Featured Snippet?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja niin myös Googlen vastauslaatikolla. Se tunnetaan nimillä Answer Box, Featured Snippet, Position 0, SERP 0, No-click Search Result ja niin edelleen. Oikeaoppinen suomennos Featured Snippetille on haun suositeltu katkelma, mutta tuttavallisemmin siitä voi puhua vastausruutuna, vastauslaatikkona tai hakutulossija nolla. Olet saattanut kuulla joitakin näistä nimityksistä ja yleisesti niillä tarkoitetaan tätä samaa vastauslaatikkoa. Tekstini keskittyy haun suositeltuun katkelmaan, mutta erotellaan termit.

Answer Boxissa ei voi näkyä muu kuin Google itse. Tämä tarkoittaa, että haku viittaa johonkin, minkä Google voi itse saada selville, kuten kellonaika, valuuttakurssit, päivämäärä tai Googlen oma aineisto. Answer Boxissa ei ole linkkiä sivustolle, mistä voisi jatkaa tiedonhakua. Answer boxiin ei voi siis vaikuttaa kukaan muu kuin Google itse.

Answer Box eli Googlen vastauslaatikko
Answer Box eli vastauslaatikko näyttää tietoja, joita Google voi itse saada selville.

Featured Snippet (Position 0, SERP 0, No-click Search Result) toimii samantyylisesti kuin Answer Box, mutta siinä näkyy tiedon lähde ja linkki lähteeseen. Näin Google ei ota kunniaa tiedosta, vaan hakija voidaan lähettää lukemaan lisätietoa itse sivustolta. Featured Snippet on siis se tulos, johon voit vaikuttaa.

Featured Snippet voi olla teksti, lista, kaavio tai kuva.
Featured Snippet voi olla teksti, lista, kaavio tai kuva. Tässä esimerkkikuvassa on googlattu mattojen pesua.

Miten voin sijoittua Googlen vastauslaatikkoon?

Google ei ole antanut virallista ohjetta siitä, miten vastauslaatikkoon voi oikeasti päätyä. Monia asioita ollaan kuitenkin saatu selville sijoittumisesta, kuten esimerkiksi se, että Google valitsee kymmenestä releventeimmasta hakutuloksesta kysymystä parhaiten vastaavan vastauksen. Voit joko kilpailla jo olemassa olevan vastauslaatikon kanssa tai voit pyrkiä luomaan vastauslaatikon uudella sisällöllä. Vastauslaatikkopaikkaa ei voi ostaa, mutta muutamalla optimointikonstilla takaat paremmat mahdollisuudet päätyä Featured Snippet -nostoksi.

1. Tee avainsanatutkimus

Jos haluat SERP 0 -sijoituksen, kannattaa käydä läpi parhaat mahdollisuutesi. Suorita siis avainsanatutkimus relevanteista avainsanoista ja kysymyksistä, joihin yrityksesi pystyy vastaamaan. Hyviä työkaluja avainsanojen kartoittamiseen ovat esimerkiksi Answer The Public, Keywordtool.io ja tietenkin Googlen Keyword Planner.

Kartoita myös, millä avainsanoilla ja hakutermeillä sivustosi eri sivut sijoittuvat hakukoneessa. Näiden tietojen pohjalta valitse Featured Snippet -optimoitiin ne, jotka sijoittuvat jo korkealle.

Kun olet löytänyt sopivia avainsanoja ja kysymyksiä, tarkista, ilmestyykö niitä haettaessa Featured Snippet. Jos vastauslaatikko löytyy, kuka omistaa tämän? Pystytkö itse luomaan paremman vastauksen?

2. Muotoile sopivaan kysymykseen vastaus

Kun muotoilet vastausta kysymykseen, mene suoraan asiaan. Kirjaa valitsemasi kysymys H1- tai H2-väliotsikkona. Näin hakukoneen on helppo löytää kysymys ja siihen vastaus.

Jos olet valinnut kysymyksen “Mikä nettiselain on?”, aloita vastauksesi selkeästi kuten “Nettiselain on…”. Muista, että Google suosii lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia. Optimaaliseksi pituudeksi suositellaan 50–60 sanan vastausta.

Jätä myös ”brändäys” vastauksesta pois. Sisällön kirjoittajan vastuulla on tarjota mahdollisimman informatiivista ja palvelevaa sisältöä: vastapalveluksena Google ohjaa kiinnostunutta yleisöä sivustolle. Tämä kaupankäynti ei toimi, jos sisältö on kirjoitettu brändi ja myyminen mielessä jättäen oikeasti palvelevan sisällön vähemmälle. Tietenkin, jos valitsemasi kysymys on nimenomaan yrityksestäsi tai yritystäsi koskeva, brändin voi tuoda esille.

3. Muotoile ja jäsentele vastauksesi viisaasti

Eri muodot, joita voit nähdä hakutuloksissa, ovat tekstinpätkä, lista, kaavio tai kuva. Vastauksen sisältöä ja sen ulkoasua kannattaa miettiä hakutermien kannalta. Jos haku on “kuinka paljon, mitä, kuka, missä, milloin”, silloin Google luultavasti tarjoaa tekstinpätkää suositeltuna katkelmana. Haut sanalla “miten” saattaa tarjota asiaan liittyvän listan askeleista, kuten reseptin. “Paras”-haut voit nähdä listana tai vertailukaaviona. Myös hakuun liittyviä kuvia voidaan näyttää Featured Snippetissä, jos Google tulkitsee kuvien auttavan asian ymmärtämisessä.

On myös hyvä varmistaa, että vastaus on keskeisellä paikalla sivua, kuten lähellä yläreunaa, jotta Googlen olisi mahdollisimman helppo vetää vastaus vastauslaatikkoon.

Varsinkin listoja suunnitellessa muotoile lista tai teksti niin, että se ei kokonaan mahdu Featured Snippettiin. Näin takaat paremmat mahdollisuudet, että hakija oikeasti klikkaa laskeutumissivulle ja lukee enemmän aiheesta. Jos hakija saa kaiken tarvitsemansa tiedon jo hakukoneesta, voit menettää klikkejä. Lisää siis 6+ ajatusviivaa listaan tai kirjoita lista niin, että lauseet jatkuvat toiselle riville.

4. Hakukoneoptimoi laskeutumissivu

Hakukoneoptimoi sopiva laskeutumissivu niin, että se ideaalitilanteessa näkyisi Googlen ensimmäisellä hakutulossivulla halutulla hakutermillä. Google valitsee suositellun Featured Snippetin vain relevanteimpien sivujen joukosta. Varmista myös, että sivu kertoo selkeästi aiheen mitä käsitellään. Hyvin jäsennelty, selkeä ja palveleva sivu on aina hakukoneiden suosiossa.

Featured Snippet -optimointiin voit valita myös relevantin, jo valmiiksi hyvin sijoittuvan sivun. Työksi jää silloin vain optimoida sisältö niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin aiheen kysymykseen.

Pelkästään tiettyyn kysymykseen lyhyesti vastaamalla ei välttämättä sijoituta SERP 0 -paikalle, vaan sivu vaatii yleisesti huolellista tutkimusta ja optimointia. Yleisiin termeihin ja kysymyksiin saattaa olla paljonkin kilpailua.

5. Schema Markup – muotoile hakutuloksia

Google etsii tietynlaista informaatiota, kun se luo suositeltua katkelmaa. Huomioi siis myös tekniset seikat, jotka auttavat Googlea löytämään sivusi. Tarkista tekniset SEO-elementit kuten sivun nopeus, sivukartta, sisäiset linkit, backlinkit ja kuvien alt-tekstit, jotta sivusto olisi helposti bottien selattavissa.

Schema.org -sivulta pystyt löytämään erilaisia vaihtoehtoja, miten sivusi sisältö voidaan muotoilla hakukoneessa. Schema lisätään sivun koodiin, jotta Google osaa vetää oikeat tiedot ja muotoilun hakutuloksiin. Google tarjoaa ilmaisen työkalun, jolla voit tarkistaa, mitä schemaa sivullasi jo on sekä luoda ja tarkistaa uudet koodit virheiltä.

Featured Snippetin kääntöpuoli

Nollasijoitus voidaan luokitella palkinnoksi hyvin hakukoneoptimoidulle ja käyttäjälleen relevantille sivulle, mutta SERP 0 -positiolla on kääntöpuolensakin.

Sivustoklikkaukset voivat pudota

On monia tapauksia, joissa Feature Snippet on lisännyt runsaasti CTR:ää (click-through-rate) ja klikkauksia. Esimerkiksi APMEX-tapauksessa liikenne nousi 700 % suositellun katkelman ansiosta. Yrityksen näkökulmasta nollasijoitus on tavoittelemisen arvoinen, koska vastausta pidetään luotettavana, se on ensimmäisenä hakutuloksena ja se vie eniten tilaa hakutuloksista. Answer Box on kuitenkin suunniteltu nimenomaan käyttäjää palvelevaksi siinä mielessä, että se antaisi kaiken tarvittavan tiedon jo hakukoneessa, jottei hakijan tarvitsisi klikata sivulle.

SERP o -positio saattaa siis johtaa siihen, että klikkaukset sivulle voivat vähentyä. Kun hakija saa vastauksen suoraan hakukoneesta, ei ole tarvetta klikata laskeutumissivulle ja etsiä sieltä vastausta. Tämä vaikuttaa välittömästi CTR:ään ja sivustovierailuihin.

Ykkössija ei ole enää ykkössija

Tämän lisäksi hakukonesijoitus 0 herättää muitakin mietteitä. Onko #1 sijoitus enää ensimmäinen, jos hakutuloksissa on suositeltu katkelma? Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että suositeltu katkelma heikentää muiden orgaanisten tulosten CTR-prosenttia huomattavasti. Näin ollen, vaikka sijoittuisit hyvin orgaanisissa tuloksissa, voivat tulokset kärsiä toisen yrityksen saavuttaman Featured Snippetin takia.

Alla oleva kuva on Ahrefs:in tutkimuksesta jossa selvitettiin, kuinka paljon suositeltu katkelma veloittaa hakukoneen ensimmäistä tulosta. Ensimmäisen tuloksen CTR-prosentti laskee 26 prosentista alle 20 prosenttiin vastauslaatikon ollessa mukana hakutuloksissa.

Featured Snippet heikentää kilpailijoiden klikkiprosentteja.
Suositellun katkelman keskimääräinen CTR. Kuva Ahrefs.

Onko Featured Snippet vaivan arvoinen?

Sivun optimointi ja todistaminen Googlelle, että sivu on luotettava ja relevantti, on helpommin sanottu kuin tehty. Kaiken tämän lisäksi Googlen usein vaihtelevat algoritmit, kehittyvä tekoäly sekä koneoppiminen eivät vähennä optimoijan työtä.

Featured Snippet on tavoittelemisen arvoinen jo pelkästään siksi, että silloin olet sijoittunut parhaiten hakutuloksissa. Vastausruutua korkeammalle ei voi sijoittua, joten hakukoneoptimoija voi hyvillä mielin antaa itselleen taputuksen olalle. Muista kuitenkin, että vastausruutu ei ole ikuinen saavutus ja se vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Kilpailijat havittelevat jatkuvasti tätä paikkaa, joten nauti siitä ja tuloksista kun pystyt.

Suositellun katkelman konsepti on toimiva ja palvelee varsinkin hakijaa. Siitä on hyötyä sisällöntuottajallekin, mutta miten opimme ottamaan hyödyn irti mahdollisesti pelkistä impressiosta? Tätä täytyy jokaisen itse kokeilla, jotta osaa datan perusteella sanoa, onko koko optimointiprosessi vaivan arvoista.

Kirjoittaja on kansainvälisen markkinoinnin osaamisella höystetty Digital Marketing Specialist, jolla on kokemusta markkinointitoimistotyöstä niin ulkomailta kuin nyt OSG:ltäkin.

Minna Mateer

Digital Marketing Manager

040 018 3385 LinkedIn

Artikkelin kuvitus Annina Vaahersalo.

Takaisin blogiin