Tiistaina, 10.1.2023

Lakitoimiston toimeksiannot nousuun – Uudella strategialla ennätystuloksiin

Kiinteistölakimies

OSG Agency ja kiinteistölakiin erikoistunut Kiinteistölakimies Group aloittivat yhteistyön kesäkuussa 2022. Yhteistyömme lähtökohtana oli päästä tutkimuksen ja strategiatyön kautta liiketoiminnan ytimeen ja sitä kautta alkaa tuottaa markkinoinnilla aitoa liiketoiminnallista hyötyä.

Reilut puoli vuotta aloituksen jälkeen tulokset ovat olleet vakuuttavia. Liideissä laatu alkoi korvata määrää, ja ensimmäisen puolen vuoden aikana on päästy haluttuun tavoitteeseen ja rikottu toimeksiantoennätys. Nyt kerromme, miten tämä onnistui!

Markkinoinnillinen haaste

Kiinteistölakimies oli pyörittänyt digimainontaa jo ennen yhteistyömme aloittamista, mutta tulokset eivät olleet toivotunlaisia. Yrityksen suurimmiksi markkinoinnillisiksi haasteiksi tunnistettiin

 • markkinoinnin tehottomuus ja
 • vääränlaiset yhteydenotot.

Usein mainonnan toivotaan tuovan runsaasti liidejä, joista lähteä hieromaan kauppaa. Kiinteistölakimiehellä tilanne oli liki päinvastainen: liidejä sateli, mutta niiden laatu ei ollut toivotunlainen. Liidien käsittelyyn paloi työaikaa, mutta liiketoiminnallinen hyöty jäi vaatimattomaksi. Selvää oli, että tällaisella linjalla markkinointi ei voisi jatkua. 

Miten OSG lähti ratkaisemaan haastetta?


Dataa läpikäymällä ja sitä analysoimalla pääsimme kiinni Kiinteistölakimiehen markkinoinnin sudenkuoppiin.  

Analysoimme Kiinteistölakimiehen dataa niin heidän oman asiakasdatansa kuin sivustoliikenteen ja mainonnan analytiikankin osalta. Tämän datan lisäksi tärkeässä roolissa on asiakkaan kanssa läpikäytävä pohjatietojen kartoitus, josta saamme käsityksen asiakkaan palveluista, kohderyhmistä sekä tahtotilasta bisneksen kehittämisessä.

Näiden auditointien avulla pystyimme havaitsemaan, että mainonnan tekemistä on strategian tai liiketoiminnallisen ymmärryksen sijaan ohjannut teknisten ominaisuuksien kirjo sekä näennäiset tulokset. Näennäiset tulokset tarkoittavat tuloksia, jotka sinällään voivat näyttää vihreää markkinoinnin raporteissa, mutta eivät näy liiketoiminnan kehityksessä. 

Ratkaisumme

Edellä kuvatun auditoinnin kautta pääsimme muodostamaan haasteeseen ratkaisua, joka pohjautui seuraaviin seikkoihin.

 1. Toimialan ominaispiirteet tulee huomioida strategiassa.
  • Miten lakipalveluja yleisesti ostetaan?
  • Kiinteistölakipalvelut ovat lakitoimialan sisällä spesifi palvelu. Miten asiakashankinnassa huomioidaan tämä erityispiirre? 
 1. KPI-määritys. Näennäiset tavoitteet tulee korvata liiketoiminnallisilla tavoitteilla.
  • Tärkein tavoite on saada toimeksiantoja.
  • Aiemmassa tekemisessä korostunut näennäinen tuloksellisuus pitää ohittaa ja keskittyä toimeksiantoihin.  
 1. B2C- ja B2B-palvelujen eroavaisuuden huomioiminen.
  • B2C- ja B2B-palvelujen kohderyhmien tarpeissa löytyi tutkimusvaiheessa perustavanlaatuisia eroavaisuuksia, jotka tulee huomioida mainonnan strategiassa. 

Tulokset: Enemmän toimeksiantoja, vähemmän turhia yhteydenottoja

Ratkaisumme avulla asiakas on saanut toivottuja tuloksia. 

“Nyt kun mainonta on ollut käynnissä uuden mallin mukaisesti, Kiinteistölakimiehen toimeksiannot on saatu nousuun ja turhat yhteydenotot ja niiden aiheuttama kuormitus ja resurssien tuhlaus ovat vähentyneet huomattavasti. Vaikka liidejä tulee määrällisesti vähemmän, niiden laatu on parantunut ja ne tuottavat määrällisesti enemmän toimeksiantoja – aivan kuten strategiassa linjattiinkin.”

Henri Alinen, konsernijohtaja, Kiinteistölakimies Group


Kiinteistölakimiehen markkinoinnilliset haasteet, eli markkinoinnin tehottomuus sekä vääränlaiset yhteydenotot, on uudella tekemisen mallilla saatu ratkaistua. Tekeminen on järkeistettyä, linjakasta ja ennen kaikkea tuloksellista, mistä on hyvä jatkaa. 

“Olemme erittäin tyytyväisiä digitoimistokumppanivalintaamme. Toimintamme painottuu yhä enemmän dataan ja strategiaan, minkä kautta pystymme analysoimaan tuloksia paremmin ja tekemään mahdollisia kehitystoimenpiteitä. Digimainontaosaamisen lisäksi OSG:n asiakkuudenhallinta on ripeää ja tehokasta, mikä tekee toiminnastamme ketterää.”

Anni Raunio, markkinointipäällikkö, Kiinteistölakimies Group

Kohti entistä parempia tuloksia

Yhteistyön alkamisesta on jo yli puoli vuotta. Onkin hedelmällistä alkaa optimoida omaa tekemistämme nyt, kun strategia tekemisen taustalla on saatu tukemaan Kiinteistölakimiehen liiketoiminnallisia tavoitteita ja jo ensimmäisen puolen vudoen tulokset ovat olleet juuri sitä mitä pitikin.

Vesa Kajander

Business Director, Digital Marketing & Analytics

050 575 2554

Kiinteistölakimiehen lisäksi OSG avustaa  myös konserniin kuuluvien RTA-tutkimuksen ja Yritysjuristin markkinoinnissa.

Kirjoittajan lisäksi asiakkuudessa ovat olleet mukana myös Account Manager Tarja Malka, AD Olli Hakkarainen, Content Specialist Mirva Tapio ja Digital Marketing Specialist Antti Voutilainen. Jos case herätti kiinnostuksesi, ota yhteyttä, niin tutustutaan tilanteeseesi.

Takaisin blogiin