Perjantaina, 5.2.2021

Mistä on hyvä tiimi tehty? Generalistin G-voimista ja asiantuntijoiden syväosaamisesta

Tehokas tiimi Essi Jaakkola OSG Agency

Generalistit ovat muuttuvassa maailmassa työyhteisön tärkeä voimavara, mutta tarvitsevat rinnalleen syvää substanssiosaamista ja asiantuntevat kollegat. Joskus omien epävarmuuksien ja puutteiden tunnistaminen on osaamistakin arvokkaampaa.

Työyhteisöä luotsaavat majakat

Mainostoimisto saattaa olla generalistin ammatillinen shangri-la, vaikka harmonia onkin välillä kaukana hektisen arjen pyörteissä. Sanakirja määrittelee generalistin sanoilla ”yleisnero” ja ”monitaitoinen henkilö”. Puhekielessä generalistit tunnetaan ”multitalentteina”, jotka löytävät ratkaisut ongelmiin alta aikayksikön. Generalistit osaavat tutkailla asioita ja ilmiöitä lintuperspektiivistä, eikä eri toimialojen välinen yhteistyö pelota heitä. He luotsaavat projekteja majakkojen lailla ja näkevät kauas myrskyisälle merelle.

Uralehden kirjoituksen mukaan juuri generalistit ovat monimutkaistuvassa kompleksisessa maailmassa yritysten parhain voimavara, muutosturva ja liima substanssiosaajien välillä. He ovat ennakkoluulottomia oppijoita, jotka eivät rajoita taitojaan mihinkään tiettyyn karsinaan. Generalistien on helppo mukautua uusiin olosuhteisiin ja heille on ominaista tähyillä tulevaisuuteen kriittisen idearikkaasti.

Multitalenttien sudenkuoppa

Kiperien haasteiden edessä generalistien parhaat puolet pääsevät päärooliin. Alati muuttuva maailma ja sen ilmiöt, tai vaikka koko maailmaa kurittava pandemia, vaativat nopeaa reagointia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Ilman työyhteisönsä apua, saattaa generalisti kuitenkin eksyä epätoivon laaksoon vähättelemään itseään, vaikkei syytä tähän olisikaan. Tätä ilmiötä kutsutaan kognitiiviseksi vinoumaksi tai Dunning-Kruger-efektiksi. Psykologian tutkijat David Dunning ja Justin Kruger testasivat tutkimuksessaan ihmisten käsityksiä heidän omasta huumorintajustaan, kielioppiosaamisestaan ja loogisesta päättelykyvystään. Tutkimuksessaan he havaitsivat ylivertaisuusvinouman, jonka mukaan mitä enemmän ihminen tietää, sitä vähemmän hän luulee tietävänsä.

Tämä vinouma on generalistien sudenkuoppa: pätevyyden kasvaessa myös skeptisyys omaan asiantuntijuuteen syvenee. Toisaalta voitko edes syventää asiantuntijuuttasi tunnistamatta ensin puutteitasi?

Suutari pysyköön lestissään

Generalisteja kuvailevat mahtipontiset sanat ovat omiaan luomaan huijarisyndrooman oireita ja ylivertaisuusvinoumaa. Voiko sitä muka olla monitaitoinen yleisnero, olematta kuitenkaan minkään alan spesialisti?

Ehkä generalistin asiantuntijuus onkin hieman paradoksaalinen käsite. Toimivat ratkaisut syntyvät kuitenkin vain harvoin (jos koskaan) tyhjiössä tai ilman laadukasta tiimityötä. Siksi multitalentti-generalisti tarvitsee rinnalleen taitavan asiantuntijatiimin ja syväosaavia professionaaleja. Jokainen suutari on siis osaaja paikallaan.

Substanssiosaajien asiantuntijuus on syvää ja kapeampaa kuin generalistin. He eivät ehkä ole ”multitalentteja”, mutta kylläkin eksperttejä omassa työnkuvassaan ja ammatissaan.

Niin mainostoimistossa kuin missä tahansa muussakin yrityksessä tarvitaan syväosaajia. Mitä generalisti-projektipäällikkö tai -asiakkuusjohtaja tekisikään ilman lahjakkaita syväosaajiaan: graafisia suunnittelijoita, copywritereita, sisältöstrategeja, koodareita tai digiplannereita? Välillä asiantuntijatiimi laajentuu myös lahjakkaisiin kumppaniverkostoihin ja alihankkijoihin, joita ilman projektitiimi olisi pulassa.

T – niin kuin tiimipelaaja

Kenestä tahansa voi kasvaa taitava generalisti tai asiantunteva substanssiosaaja. Omaa ydinosaamistaan voi aina syventää ja laventaa. Monimutkaistuva maailma pakottaa generalistit syventämään asiantuntijuuttaan ja substanssiosaajia venymään sivusuunnassa.

Varsinainen huippuosaaja ja tiimityön rautainen ammattilainen syntyy, kun syväosaamisen lisäksi työkalupakista löytyy riittävä määrä muita “metataitoja”. Tähän pyrkii esimerkiksi henkilöstöjohtamisen T-malli, jossa työntekijän osaamisalueet asetetaan rinnakkain vaakariviin ja syvän ammattiosaamisen alueet pystysuoraan I-sarakkeeseen.

Parhaimmillaan T-mallinen osaaja on joustava tiimipelaaja, jolla on kyky keskustella kokonaisuuksista, mutta omaa myös syvää substanssiosaamista omalta erikoisalueeltaan.

Keitä ne on ne asiantuntijat?

Moderni asiantuntijaorganisaatio tarvitsee jokaista osaajaa, eikä asiantuntijuus aina tarkoita tutkintoja, titteleitä tai kokemusvuosia. Kokemusvuodet tuovat toki varmuutta ja kantapään kautta oppii. Myöskään ei pidä vähätellä tutkintojen arvoa, sillä akateemisilla opinnoilla ja siihen yhdistyvällä käytännön kokemuksella on tärkeä rooli asiantuntijuuden kartuttamisessa.

Silti joskus saattaa käydä niinkin, että juuri aloittanut harkkari tekee talon toimintatavoista sivaltavan teräviä huomioita ja kehityskelpoisia ehdotuksia. Yhtä kaikki, olemme kaikki silti lopulta asioiden tuntijoita, kun oikein silmiin katsotaan. Ja kenties vieläkin arvokkaampaa on tiedostaa missä emme ole hyviä, missä voisimme kehittyä tai missä joku toinen voisi olla parempi.

Kirjoittaja on OSG Agencyn projektipäällikkö ja generalisti, joka vannoo tiimityön voimaan ja haluaa oppia päivittäin jotain uutta, joka sekä syventää että laventaa omaa asiantuntijuutta.

Essi Jaakkola

Account Manager

040 840 5266 LinkedIn
Takaisin blogiin