Perjantaina, 27.9.2019

Tavoite edellä Black Fridayhin – viisi huomiota tuloksellisen digimarkkinoinnin suunnitteluun

Marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai eli tutummin Black Friday on kasvanut Suomessakin vuosi vuodelta merkittävämmäksi kauppapäiväksi, jonka myynti vaikuttaa koko vuoden tulokseen. Digimarkkinoijan silmin kyseessä onkin mielenkiintoinen ilmiö, jota hyödyntäen yhden päivän aikana voidaan saavuttaa normaalisti kuukausitason budjetin mahdollistamia tuloksia. Artikkeli on päivitetty 2.11.2022.

Koneoppimisen ja automaation ottaessa yhä isompaa roolia mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa, on yhden päivän aikana tapahtuva kampanjointi poikkeus. Tällöin reaaliajassa tapahtuva optimointi ja reagointi ovat isossa roolissa.

Digimarkkinoinnin ja analytiikan Business Directorimme Vesa Kajander vinkkaa, mihin asioihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tuloksellista BF-markkinointia suunniteltaessa.

1. Tavoite edellä

Digistrategian suunnittelua varten on hyvä olla asetettuna Black Fridaylle konkreettinen euromääräinen myyntitavoite – korkea, mutta realistinen. Kun päivälle asetetaan selkeä tavoite, mahdollistaa se suunnittelun tavoite edellä ja ratkaisut suhteutuvat tavoitteeseen.  Tavoite-ajattelu johtaa myös siihen, että yritys on valmis panostamaan markkinointiin isommin, jolloin pystyt paremmin mahdollistamaan tavoitteen toteutumisen. Tavoite ruokkii itse itseään. 

2. Kaikki muu on halpaa paitsi mainonta

Vaikka kaikki muu onkin Black Fridayna alennuksessa, on mainostilan hinta kilpailun myötä moninkertainen normaalin verrattuna. Kun kaikki tapahtuu yhtenä ylikilpailtuna ajankohtana, pitää jo hyvissä ajoin kartoittaa niitä tapoja, joilla potentiaalinen kohdeyleisö tavoitetaan varmasti ja tehokkaasti Black Fridayn aikana.

3. Kerää ja segmentoi yleisöt etukäteen

Uuden kohderyhmän kerääminen BF:n aikana ei ole kustannustehokasta. Kannattaa siis kerätä yleisöä eri segmentteihin jo aiemmin. Tätä varten voi luoda muita kampanjoita, joilla herättää tuotteesta X kiinnostuneet, tai viestiä tulevasta BF:stä ilman, että muutkin kuin potentiaaliset BF-asiakkaat siirtävät ostoksena tuohon päivään.

Tästä päästäänkin Black Friday -suunnittelussa jo digimarkkinoinnin suunnittelua edeltävään vaiheeseen: valitse tuotteet tai paketoi palvelukokonaisuudet niin, etteivät ne suoraan syö muun vuoden myyntiä.

4. Black Fridayt toistavat itseään – hyödynnä onnistumiset

Vaikka suuret budjetit mahdollistaisivat vaikka mitä, on asiakkaalle kuitenkin tärkeämpää saada myyntiä kuin raportti siitä, miten kanava A toimi kanava B:hen verrattuna. Useamman BF-vuoden perusteella myyntikäyrät vastaavatkin aika lailla aiempien vuosien myyntejä – poikkeuksena tietenkin esimerkiksi verkkokauppojen kaatumisten ajankohdat ja vastaavat, jotka ovat myös osa BF-traditiota.

Hyödynnä siis Black Friday -kampanjasuunnitelmassa onnistumiset ja lainalaisuudet aiemmista Black Friday -kampanjoista tai muista isoista kampanjoista. Kehittämällä Black Fridaylle tehokkaasti toimivan kampanjakonseptin, on teoriassa mahdollista mediabudjettia ja tavoittavuuksia skaalaamalla saada tarkkakin ennuste tulevan päivän myynnistä. Näin on helpompi jatkossa reagoida vuosi vuodelta kasvaviin tavoitteisiin.

5. Analysoi, optimoi ja reagoi reaaliajassa

Potentiaalisten myyntimäärien ollessa Black Fridayna jopa satakertaisia normaaliin päivämyyntiin verrattuna, on tuona päivänä syytä hyödyntää kaikki toimivat keinot ja ottaa myynti sieltä, mistä se osoittautuu tulevaksi. Optimointia ei kannata jättää normaalikampanjoinnissa tehokkaaksi osoittautuneen koneoppimisen tai automaation varaan, vaan Black Friday vaatii reaaliaikaista myyntilukujen seurantaa ja reagointia niin sivustoanalytiikan ja mainonnan järjestelmien kuin asiakkaalta saatavien myyntilukujenkin osalta.

Black Friday -kampanjoissa kannattaakin toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näin saadaan tarkat, reaaliaikaiset statistiikat myynneistä ja voidaan käydä läpi myös tulosten pohjalta syntyviä strategisia ratkaisuja.

Kirjoittaja on OSG Agencyn digimarkkinoinnin ja analytiikan asiantuntija sekä Black Friday -myyntitavoitteiden moninkertainen saavuttaja. Jos Black Friday -kampanjointi kiinnostaa, laita tarjouspyyntöä chatissa tai ota yhteyttä!

Vesa Kajander

Business Director, Digital Marketing & Analytics

050 575 2554 LinkedIn
Takaisin blogiin