Menestystarinoita maalla ja merillä

Koulutettu, osaava työvoima on Meyer Turun telakalle tärkeä kilpailuetu. Ratkaisevaa on löytää parhaat osaajat monilta erilaisilta tekniikan ja suunnittelun aloilta. Osaajista on kilpailua; jotta rekrytointi onnistuisi, tarvitaan siihen tehokkaat keinot ja oikeat kanavat. Vuodesta 2017 lähtien olemme auttaneet Meyeria saamaan tuhansia työhakemuksia ja useita satoja uusia työntekijöitä eri positioihin.

Rekrytointimarkkinoinnin tehokasta toteutusta varten suunnittelimme Meyerille rekrymarkkinoinnin ostopolun. Ideoimme ja toteutimme Meyerille työnantajamielikuvan kehitystyön ja rakensimme selkeän ja käyttäjäystävällisen rekrysivuston, rekry.meyerturku.fi. Teimme sivustolle analytiikan konfiguroinnit siten, että saimme mitattua ja kerättyä dataa, jonka pohjalta pystyimme ohjaamaan kävijää rekrymarkkinoinnin ostopolulla kiinnostuksesta konversioon asti. 

Meyerin rekrymarkkinointia on toteutettu menestyksekkäästi digikanavissa erilaisin variaatioin. Rekrytointeja on tehty niin avoinna oleviin tehtäviin Meyer Turun telakalle ja sen tytäryhtiöihin kuin Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitokseenkin. Positiokohtainen rekrymarkkinointi on pääfokuksessa, mutta olemme ideoineet ja toteuttaneet kampanjoita myös mm. kesätyörekrytointiin ja yleiseen Meyer Turun työpaikkojen nostatukseen.

Rekrymarkkinoinnin ohella tuotamme Meyerille muun muassa erilaisia printtiaineistoja, vuosikertomuksia, markkinointimateriaaleja sekä muita projekteja asiakkaan tarpeiden mukaan.