Torstaina, 31.10.2019

Google Shopping -mainonnalla etumatkaa kilpailijoihin

Mirva Tapio OSG Agency

Google Shopping -mainonta on uusi keino suomalaisille mainostajille saada näkyvyyttä tuotteilleen ja laadukasta liikennettä verkkosivuilleen. Ottamalla sen käyttöösi ensimmäisten joukossa saat etumatkaa kilpailijoihin – mutta mikä on Google Shopping ja mitä mahdollisuuksia se tuo mainostajalle?

Google Shopping -mainonta on jo vuosia ollut käytössä Yhdysvalloissa ja muilla merkittävillä markkina-alueilla, mutta se on vasta hiljattain laajentunut myös Suomeen. Olet kuitenkin saattanut jo törmätä Google Shopping -mainoksiin esimerkiksi hakiessasi Google-haulla tietoa jostakin tuotteesta. Shopping-mainokset ovat näkyneet siinä tapauksessa hakutulossivulla joko ensimmäisenä ennen tekstimainoksia ja hakutuloksia tai niiden vierellä oikeassa reunassa.

Shopping-mainokset näkyvät joko ennen tekstimainoksia ja hakutuloksia tai hakutulosten vierellä.

Shopping-mainos on kaikessa yksinkertaisuudessaan kuvallinen tuotemainos, jonka Google muodostaa mainostajan ennalta lähettämien tietojen pohjalta. Tuotemainoksessa on aina vähintään seuraavat tiedot: kuva, otsikko, hinta ja tuotetta myyvän yrityksen nimi. Näiden lisäksi tuotemainoksessa voivat näkyä esimerkiksi hintatarjous ja tuotearviot.

Google Shopping -mainonnan etuja

Mainostaja voi saada Shopping-mainoksilla paljon lisänäkyvyyttä. Google sallii yhdeltä mainostajalta usean Shopping-mainoksen samanaikaisen näyttämisen, vieläpä mainostajan mahdollisten tekstimainosten ohessa, jolloin hakutulossivun näyttöalasta hyvinkin suuri osuus voi lohjeta samalle mainostajalle.

Google Shopping -mainoksilla on mahdollista varata suuri näyttöala omille mainoksille.

Lisäksi Shopping-mainokset näkyvät erittäin huomionarvoisilla paikoilla. Mainostajan näkökulmasta on kovin houkuttelevaa saada mainoksensa näkymään ennen varsinaisia hakutuloksia ja mikä tärkeintä, ennen ensimmäistäkään tekstimainosta.

Erinomaisen näkyvyyden lisäksi Shopping-mainoksilla voi saada aiempaa laadukkaampaa liikennettä verkkosivulle. Käyttäjät, jotka ovat tehneet Google-haun ja nähtyään Shopping-mainoksen kuva- ja hintatietoineen ovat lisäksi klikanneet kyseistä mainosta, ovat edenneet jo hyvin pitkälle ostopolulla ja oletettavasti tietävät mikä heitä odottaa verkkosivulle laskeuduttuaan. Näin turhien klikkausten määrä vähenee ja mainostaja saa parempaa vastinetta mainosbudjetilleen.

Kuinka Google Shopping -mainonta toimii?

Tässä kohdin on hyvä luoda katsaus yleisellä tasolla niihin tekijöihin, joiden varaan Google Shoppingin toiminta rakentuu, jotta saat yleiskuvan siitä mitä Google Shopping -mainonnan taustalla tapahtuu ja mitä se mainostajalta edellyttää.

Tekniset vaatimukset

Shopping -mainonnan mahdollistaa kahden eri alustan, Google Kauppiaskeskuksen (Merchant Center) ja Google Adsin, yhteistyö. Nämä alustat on linkitettävä asetuksissa toisiinsa, jotta ne voivat tuottaa Shopping-mainoksia itsenäisesti keskenään kommunikoimalla.

Kauppiaskeskus on se, minne kaupan ja tuotteiden tiedot viedään ja missä niitä hallinnoidaan, ja Shopping -mainokset noutavat tuotetiedot täältä. Alusta on tarkoitettu tuotteita mainostaville kauppiaille ja sitä käytetään eri tilillä kuin Google Adsia. Kauppiaskeskuksen tilin nimi vastaa kaupan tai yrityksen nimeä ja se näkyy Shopping-mainoksissa tuotteen myyjänä.

Google Ads -alustalla sen sijaan ohjataan mainontaa ja määritellään kaikki mainonnan asetukset. Täällä on mahdollista myös järjestellä tuotevalikoimaa eri kategorioihin esimerkiksi kausikampanjoita varten. Tämä alusta on mainostamisesta vastaavalle käyttäjälle, joka voi olla myös kauppias itse.

Kauppiaskeskukseen vietävää tuoteluettelo kutsutaan tuotefeediksi. Se sisältää lukuisia eri parametreja, joilla tuotteiden ominaisuuksia voidaan kuvata. Näiden parametrien avulla Google Ads osaa hakea Shopping-mainoksissa esiintyvät tuotetiedot. Tuotefeedin laatiminen edellyttää jonkin verran teknistä osaamista, joten tarvittaessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Google edellyttää, että tuotetiedot päivittyvät vähintään 30 vuorokauden välein, mielellään useammin. Tällä varmistetaan, että mainoksissa ovat aina ajantasaiset tuote- ja saatavuustiedot. Käytännössä tämä edellyttää joka kerta uusien tuotetietojen viemistä Kauppiaskeskukseen. Tämän voi tehdä manuaalisesti, jos tuotteita ei ole paljoa, mutta vähänkään laajemmalla inventaariolla on suositeltavaa automatisoida se siten, että tiedot latautuvat suoraan verkkokauppa-alustaltasi Kauppiaskeskukseen. Tämä vaihe edellyttää hieman laajempaa teknistä osaamista.

Kohdennus ja kustannukset

Hakukonemainonnasta poiketen Shopping-mainonta ei perustu avainsanoihin, vaan Kauppiaskeskukseen vietyihin tuotetietoihin. Google Ads kohdistaa mainokset käyttäjien tekemien Google-hakujen ja tuotefeedissä esiintyvien tuotetietojen vastatessa läheisesti toisiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mainosten kohdentamisen tarkentumista, sillä mainokset perustuvat tuotteiden konkreettisiin tietoihin, eivätkä esimerkiksi etäisesti aihetta sivuaviin avainsanoihin, kuten hakukonemainonnassa on mahdollista tehdä.

Shopping-mainokset voivat näkyä Googlen hakutulossivun lisäksi Google Kuvahaun hakutulosten seassa, Google Hakukumppanien verkkosivustoilla ja Google Display -verkostossa. Shopping-mainonnassa maksat kuitenkin vain mainosten klikkauksista (CPC), jotka johtavat verkkosivullesi. Näin et maksa turhaan käyttäjistä, jotka esimerkiksi selailevat tuotteiden välillä hakutulossivulla tai kuvahaun tuloksissa. Käyttäjät voivat myös tarkastella tuotekorttien laajennettua esikatselua ilman sinulle koituvia kuluja.

Huomionarvoisia rajoitteita

Google Shopping -mainoksissa ei saa mainostaa aivan kaikkea. Perinteisten, kiellettyjen asioiden, kuten rahapelit, aseet, huumeet jne., lisäksi Shopping-mainokset eivät saa sisältää niinkään yleisiä tuotteita kuin lipunmyyntiä, ajoneuvoja tai mitään palveluiksi luettavia tuotteita.

Shopping-mainonnassa ei myöskään voi kohdentaa mainontaa vapaasti demografian perusteella, vaan mainokset näkyvät niille ikäluokille ja sukupuolille, jotka tuotefeedissä on määritetty tuotteiden käyttäjille sopiviksi.

Google rajoittaa Shopping-mainosten näkymistä, ellei kyseiselle tuotekategorialle ole vielä tarpeeksi mainostajia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin tuotekategoriassa voidaan näyttää mainoksia, tulee sille löytyä useampi kauppias. Mainoksia aletaan näyttää automaattisesti kun kauppiaita on kertynyt tarpeeksi samalle tuotekategorialle.  Tällä pyritään estämään yhden ainoan kauppiaan tuotteiden näkyminen silloin kun käyttäjä haluaa tehdä vertailua tuotteiden ja kauppiaiden välillä.

Yksityiskohtaisemmin Google Shopping -mainonnasta voit lukea Googlen virallisista ohjeista. Shopping-mainonnalla saavutettuihin tuloksiin voit tutustua tässä blogikirjoituksessa.

Ota rohkeasti ensiaskeleet Google Shopping -mainonnan käynnistämiseksi, jotta ehdit vielä nauttimaan mahdollisesta etumatkasta kilpailijoihin nähden. Saat myös OSG Agency:ltä apua Google Shopping -mainonnan käyttöönotossa ottamalla meihin yhteyttä.

Kirjoittaja työskentelee OSG Agencyllä Digital Marketing Specialistina ja kokee alati muuttuvan digimarkkinoinnin maailman inspiroivana työpaikkana.

Viktor Brander

Senior Digital Marketing Specialist

LinkedIn
Takaisin blogiin