fbpx

Me

Kaupallisia menestystarinoita

Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta pääsemään markkinointiviestinnällisin keinoin myynnillisiin ja mielikuvallisiin tavoitteisiinsa. Meillä työskentelee noin kolmekymmentä asiakastyötä tekevää markkinoinnin ammattilaista.

Tehtävänimikkeet ja vastuualueet vaihtelevat, mutta yhteistä meille kaikille on se, että tulemme joka päivä toimistolle asiakkaiden takia. Asiakkaat ovat olemassaolomme syy – ja heidän tavoitteensa antavat tekemisellemme suunnan.

Pystymme tarjoamaan asiakkaalle koko paketin strategisesta suunnittelusta operatiiviseen jalkautukseen kanavasta riippumatta. Datan hyödyntäminen on osa monipuolista luovuuttamme. Kaupalliset menestystarinat perustuvat faktoille, jotka jalostetaan luovasti erilaisiin käyttötarkoituksiin pakkauksista digitoimenpiteisiin – brändäävää kattokonseptia (meillä tai muualla suunniteltua) kunnioittaen.

Elämyksen tuottaminen vaatii myös kohderyhmän tavoittamista ja kohdentamista oikeaan aikaan oikeasta paikasta. Mediabudjettisi on meillä hyvissä käsissä.

Luovuus ja data markkinoinnin mahdollistajina

Luova suunnittelu on markkinoinnin mahdollistaja, minkä ansiosta viesti vaikuttaa asiakkaan ajatuksiin ja tunteisiin. Datan analyyttinen ja tehokas hyödyntäminen tarjoaa luovalle suunnittelulle pohjan oikean yleisön tavoittamiseen ja viestinnän teemojen valintaan. Puhumme markkinointianalytiikasta, jonka tietolähteinä voidaan käyttää mitä tahansa saatavilla olevaa digitaalista dataa. Tätä täydennetään tarvittaessa kvalitatiivisilla tutkimuksilla ja kyselyillä. Markkinointianalytiikan avulla voimme muun muassa tunnistaa kuluttajasegmenttejä ja tarpeita sekä toteuttaa esimerkiksi tietoon perustuvaa tuotesuunnittelua.

Datalähtöisyyden ansiosta funktionaaliset luovat ratkaisut muuttuvat todeksi. Tekemisen pohjautuessa dataan ja lukuihin pystytään luovat ratkaisut perustelemaan rationaalisesti ja kaikelle tekemiselle löytyy syy. Visiona on toteuttaa asioita, koska pyrkimyksenä on saavuttaa tietty funktio – ei vain siksi, että ratkaisu miellyttää henkilökohtaisella tasolla tekijää tai asiakasta. Kaikessa tekemisessämme tavoitteemme on tehdä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa.

Luottokumppani

Pyrimme olemaan asiakkaidemme luotettava kumppani, olipa kyseessä uuden ideointi tai olemassa olevan hyödyntäminen. Toimivien konseptien ja käytössä olevien brändilinjausten linjakas noudattaminen on kunniatehtävämme.

Osa osaamistamme on aukoton, luotettava, ajantasainen tuotantoketjumme, joka ei petä isoissakaan hankkeissa. Kokeneiden suunnittelijoidemme ja projektipäälliköidemme käsien kautta kulkee päivittäin lukematon määrä valtakunnallisten, rakastettujen kuluttajabrändien mainosmateriaalia lehtiin, verkkoon ja myymälöihin.

Pisimmät asiakassuhteemme ovat syntyneet yhtä aikaa yrityksemme kanssa. Asiakkaiden luottamus merkitsee meille paljon.

OS ja G vuodesta 1993

Tätä yritystä ei olisi olemassa ilman Jaakko Ojalaa ja Jouko Saarta. Sen kertoo myös nimemme. OjalaSaariGroup syntyi vuonna 1993 kahden suunnittelijan intohimosta tehdä jotain omaa. Tekemistä on alusta saakka ohjannut Ojalan tinkimättömyys asiakkaan tuloksellisessa palvelussa sekä Saaren luova ennakkoluulottomuus. Me, Group, työntekijät, tuomme jokainen oman palasemme kokonaisuuteen. OSG ei ole koskaan lokeroitunut yhden palvelun taloksi. Päinvastoin. Pyrimme tarjoamaan yhdestä talosta kaiken, mitä asiakkaamme markkinointiviestinnän kumppaneilta tarvitsevat. Yrityksiä on konsernissa kaksi: OSG Agency Oy ja OSG Viestintä Oy. Molempien yritysten osaajat jakavat toimistotilat Turussa ja Helsingissä. Tervetuloa!